Uvjeti korištenja

Datum zadnje promjene: 30. listopada 2015.

1. Predmet

Dobrodošli na Transparentno.hr! Transparentno.hr je internetski servis Financijske agencije, Ulica grada Vukovara 70, Zagreb (nastavno: Fina) koji omogućava naprednu uslugu pretraživanja i uvida u podatke obveznika poreza na dobit prema Zakonu o porezu na dobit (nastavno: poslovni subjekti).

Transparentno.hr daje brz i jednostavan uvid u pojedine podatke iz javnih registara i upisnika: (a) Registar godišnjih financijskih izvještaja, (b) Jedinstveni registar računa i (c) Registar koncesija, te uvid u podatke s web stranice javne objave u postupku predstečajne nagodbe.

Ovim Uvjetima korištenja (nastavno: Uvjeti) opisuju se uvjeti korištenja inernetskog servisa i web stranice na domeni transparentno.hr i svih sadržaja i usluga koji se na njoj nalaze, a uključuju i nisu ograničena na sve informacije, podatke, pokazatelje, oznake, statistike, grafove, izvještaje i digitalne sadržaje i predstavljaju sporazum između Vas (nastavno: korisnik ili korisnici) i Fine.

Uvjeti su podložni promjeni bez prethodne najave. Promjene Uvjeta stupaju na snagu njihovom objavom na ovoj web stranici. Korištenjem servisa i stranice Transparentno.hr korisnik izričito pristaje na Uvjete i potvrđuje da je s njima upoznat.

2. Pristup i uvid u podatke

Bilo koji korisnik s uređajem povezanim na internet ima mogućnost pretrage poslovnog subjekta i uvida u osnovne podatke o poslovnom subjektu (naziv, adresa sjedišta, djelatnost, OIB, matični broj, veličina, temeljni kapital, oznaka je li poslovni subjekt koncesionar i je li u postupku predstečajne nagodbe).

Dodatni podaci u koje će korisnik steći uvid vidljivi su na početnoj stranici Transparentno.hr. Kako bi ostvario pravo pristupa i uvida u dodatne podatke poslovnog subjekta na Transparentno.hr, korisnik treba registrirati svoj Vingd račun i autorizirati se vingdom. Vingd kao autorizacijsko sredstvo prava pristupa korisnici stječu registracijom i korištenjem internetskog servisa Vingd.com. Korištenjem, stjecanjem i raspolaganjem vingdom kao autorizacijskim sredstvom prihvaćate uvjete korištenja Vingd.com web servisa. Stanje Vingd korisničkog računa u mjerodavnosti je Vingd.com web servisa u skladu s njihovim uvjetima korištenja. Fina (Transparentno.hr) se u potpunosti odriče odgovornosti za štetu, uporabu ili zlouporabu vingda kao autorizacijskog sredstva za pristup kojim upravlja treća strana, web servis Vingd.com.

Pristup i uvid u dodatne podatke na Transparentno.hr veže se za jedan uređaj (npr. prijenosno, stolno illi tablet računalo, mobilni uređaj) i isti internet preglednik na rok od 24 sata. Korisnik treba podesiti internet preglednik na način da prihvaća kolačiće (cookies) jer je u njima pohranjena informacija o autoriziranom pravu pristupa.

Korisnik se slaže i prihvaća da zbog bilo kojeg razloga, koji su kako pod, tako i izvan kontrole Fine, pristup na Transparentno.hr ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

3. Korištenje podataka

Podatke na Transparentno.hr korisnik može koristiti samo za vlastite potrebe i na vlastitu odgovornost. Korisnik podatke ne smije koristiti u komercijalne svrhe na način da ih ustupa trećim osobama, umnožava, dalje distribuira, objavljivljuje, agregira ili dalje prodaje u vlastitim uslugama i/ili proizvodima, bez izričitog pisanog pristanka Fine.

Korisnik koji podatke s Transparentno.hr koristi suprotno odredbama Uvjeta, odgovoran je za štetu. Odgovornost za štetu utvrđuje se u skladu s odredbama Zakona o obveznim odnosima.

Mediji u svrhu javnog informiranja mogu prenositi podatke i sadržaj s Transparentno.hr (npr. u obliku isječka stranice, članka ili na drugi način) pod uvjetom da se kod priopćavanja javnosti izričito navede izvor – Transparentno.hr i jasno naznači poveznica na izvornu web stranicu.

4. Izjava o jamstvu i ograničenje odgovornosti

Korisnik se izričito slaže kako koristi Transparentno.hr isključivo na vlastitu odgovornost. Fina ne jamči da korištenje Transparentno.hr neće biti prekinuto, ili da će biti bez grešaka, niti jamči za posljedice koje mogu nastati uporabom ili zlouporabom Transparentno.hr. Fina ulaže razuman napor i trudi se osigurati ispravne podatke, međutim, ne može izričito jamčiti za točnost, pouzdanost, potpunost ili sadržaj bilo koje informacije i podatka danih preko Transparentno.hr, te pridržava pravo izmijene bilo koje od objavljenih informacija u bilo koje vrijeme, kao i da zapriječi pristup svim informacijama.

Svi podaci na Transparentno.hr informativne su naravi. Ni u kojem slučaju Fina neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, nemogućnosti korištenja ili zlouporabe Transparentno.hr. Fina neće biti odgovorna, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje pogreške, netočnosti, ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost informacija koje se nalaze na Transparentno.hr, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze, uključujući izgubljenu dobit.

5. Privatnost

Fina je svjesna vlastite odgovornosti poštivanja privatnosti korisnika. Transparentno.hr koristi (a) kolačiće (cookies) u kojima je pohranjena informacija o autoriziranom pravu pristupa, (b) statistički softver za analizu posjećenosti s kolačićima, kojim mjeri koje su najčešće posjećene stranice i koliko se vremena provodi na pojedinim stranicama. Na temelju strukture prometa Transparentno.hr se prilagođava kako bi servis bio jednostavniji i učinkovitiji za korisnike.

6. Intelektualno vlasništvo

Dizajn, računalni kod, žigovi i drugo intelektualno vlasništvo na Transparentno.hr vlasništvo su Fine. Bilo kakvo kopiranje, distribucija, prijenos, objavljivanje, povezivanje ili na drugi način mijenjanje Transparentno.hr web stranica, informacija, podataka i sadržaja na Transparentno.hr nije dozvoljeno bez izričitog pisanog odobrenja Fine.

7. Ostalo

Mogući pravni sporovi u vezi korištenja Transparentno.hr rješit će se mirnim putem, a ako to neće biti moguće nadležan je stvarno nadležan sud u Zagrebu. Ništavost neke od odredaba Uvjeta koju bi utvrdio nadležni sud neće utjecati na valjanost ostalih odredaba i preostali će dijelovi Uvjeta ostati na snazi.