LPT d.o.o.

HRUPINE 4, 40323 PRELOG

Osnovni podaci

DJELATNOST
(3103Proizvodnja madraca
OIB
77713136117
MB
1494945
VELIČINA
Veliki
TEMELJNI KAPITAL
97201435
KORISNIK KONCESIJE
false
U PREDSTEČAJNOJ NAGODBI
false

POSLOVANJE

Računi 2
Blokada false

DOBIT

PRIKAŽI PODATKE ZA:

TREND
Prihod 489588209
 • 1. mjesto
  od 21
  u istoj djelatnosti
  TOP
  -
 • 178. mjesto
  od 133767
  u državi
  TOP
  -
Rashod 456245994
Dobit 33342215
 • 1. mjesto
  od 21
  u istoj djelatnosti
  TOP
  -
 • 158. mjesto
  od 133767
  u državi
  TOP
  -
Imovina 435504940

ZAPOSLENICI

PRIKAŽI PODATKE ZA:

TREND
Broj zaposlenih 435
 • 2. mjesto
  od 21
  u istoj djelatnosti
  TOP
  -
 • 213. mjesto
  od 133767
  u državi
  TOP
  -
Prosječna neto plaća 6597.21
 • 2. mjesto
  od 21
  u istoj djelatnosti
  TOP
  -
 • 9830. mjesto
  od 133767
  u državi
  TOP
  -

Najzanimljiviji podaci

Pro­sje­čna pla­ća, blo­ka­da, rang, pred­ste­čaj­ni po­stu­pak, do­bit i os­ta­lo — pri­ka­za­ni na na­čin ko­ji svi ra­zu­mi­ju.

Bez novca i pretplate

Je­di­no mje­sto na ko­jem o­vim po­da­ci­ma mo­že­te pri­stu­pi­ti bez nov­ca i pret­pla­te — do­stu­pni su svi­ma.

Sponzorirani pristup

Vingd­om po­treb­nim za pri­stup nag­ra­dit će vas spon­zo­ri. Pri­ja­vi­te se u Vingd i isp­ro­baj­te, vrlo je jed­no­stav­no.