MARINADA d.o.o.

N.Š.ZRINSKOG 28, 33520 SLATINA

Osnovni podaci

DJELATNOST
(1039Ostala prerada i konzerviranje voća i povrća
OIB
61997436995
MB
585343
VELIČINA
Srednje veliki
TEMELJNI KAPITAL
50890200
KORISNIK KONCESIJE
true
U PREDSTEČAJNOJ NAGODBI
false

POSLOVANJE

Računi 2
Blokada false

DOBIT

PRIKAŽI PODATKE ZA:

TREND
Prihod 359372240
 • 2. mjesto
  od 114
  u istoj djelatnosti
  TOP
  -
 • 248. mjesto
  od 133548
  u državi
  TOP
  -
Rashod 358609572
Dobit 459509
 • 14. mjesto
  od 114
  u istoj djelatnosti
  TOP
  -
 • 10437. mjesto
  od 133548
  u državi
  TOP
  -
Imovina 324371218

ZAPOSLENICI

PRIKAŽI PODATKE ZA:

TREND
Broj zaposlenih 376
 • 2. mjesto
  od 114
  u istoj djelatnosti
  TOP
  -
 • 253. mjesto
  od 133548
  u državi
  TOP
  -
Prosječna neto plaća 3772.75
 • 28. mjesto
  od 114
  u istoj djelatnosti
  TOP
  -
 • 47343. mjesto
  od 133548
  u državi
  TOP
  -

KONCESIJA

Trajanje 2018-08-14 – 2048-08-14

Najzanimljiviji podaci

Pro­sje­čna pla­ća, blo­ka­da, rang, pred­ste­čaj­ni po­stu­pak, do­bit i os­ta­lo — pri­ka­za­ni na na­čin ko­ji svi ra­zu­mi­ju.

Bez novca i pretplate

Je­di­no mje­sto na ko­jem o­vim po­da­ci­ma mo­že­te pri­stu­pi­ti bez nov­ca i pret­pla­te — do­stu­pni su svi­ma.

Sponzorirani pristup

Vingd­om po­treb­nim za pri­stup nag­ra­dit će vas spon­zo­ri. Pri­ja­vi­te se u Vingd i isp­ro­baj­te, vrlo je jed­no­stav­no.