GRAND HOTEL LAV D.O.O.

GRLJEVAČKA 2A, 21312 PODSTRANA

Osnovni podaci

DJELATNOST
(5510Hoteli i sličan smještaj
OIB
44693068925
MB
1641859
VELIČINA
Srednje veliki
TEMELJNI KAPITAL
254302400
KORISNIK KONCESIJE
true
U PREDSTEČAJNOJ NAGODBI
false

POSLOVANJE

Računi 8
Blokada false

DOBIT

PRIKAŽI PODATKE ZA:

TREND
Prihod 149080606
 • 19. mjesto
  od 1085
  u istoj djelatnosti
  TOP
  -
 • 617. mjesto
  od 123206
  u državi
  TOP
  -
Rashod 133509214
Dobit 12194333
 • 26. mjesto
  od 1085
  u istoj djelatnosti
  TOP
  -
 • 410. mjesto
  od 123206
  u državi
  TOP
  -
Imovina 464117335

ZAPOSLENICI

PRIKAŽI PODATKE ZA:

TREND
Broj zaposlenih 208
 • 28. mjesto
  od 1085
  u istoj djelatnosti
  TOP
  -
 • 502. mjesto
  od 123206
  u državi
  TOP
  -
Prosječna neto plaća 8015.11
 • 41. mjesto
  od 1085
  u istoj djelatnosti
  TOP
  -
 • 4141. mjesto
  od 123206
  u državi
  TOP
  -

KONCESIJA

Trajanje 2014-06-01 – 2024-05-31

Najzanimljiviji podaci

Pro­sje­čna pla­ća, blo­ka­da, rang, pred­ste­čaj­ni po­stu­pak, do­bit i os­ta­lo — pri­ka­za­ni na na­čin ko­ji svi ra­zu­mi­ju.

Bez novca i pretplate

Je­di­no mje­sto na ko­jem o­vim po­da­ci­ma mo­že­te pri­stu­pi­ti bez nov­ca i pret­pla­te — do­stu­pni su svi­ma.

Sponzorirani pristup

Vingd­om po­treb­nim za pri­stup nag­ra­dit će vas spon­zo­ri. Pri­ja­vi­te se u Vingd i isp­ro­baj­te, vrlo je jed­no­stav­no.