ILOČKI PODRUMI d.d.

DR.F.TUĐMANA 72, 32236 ILOK

Osnovni podaci

DJELATNOST
(0121Uzgoj grožđa
OIB
38793818363
MB
1447548
VELIČINA
Srednje veliki
TEMELJNI KAPITAL
93645240
KORISNIK KONCESIJE
true
U PREDSTEČAJNOJ NAGODBI
false

POSLOVANJE

Računi 5
Blokada false

DOBIT

PRIKAŽI PODATKE ZA:

TREND
Prihod 68106556
 • 1. mjesto
  od 121
  u istoj djelatnosti
  TOP
  -
 • 1453. mjesto
  od 133831
  u državi
  TOP
  -
Rashod 65243631
Dobit 2179167
 • 5. mjesto
  od 121
  u istoj djelatnosti
  TOP
  -
 • 2542. mjesto
  od 133831
  u državi
  TOP
  -
Imovina 245710255

ZAPOSLENICI

PRIKAŽI PODATKE ZA:

TREND
Broj zaposlenih 225
 • 1. mjesto
  od 121
  u istoj djelatnosti
  TOP
  -
 • 476. mjesto
  od 133831
  u državi
  TOP
  -
Prosječna neto plaća 4998.64
 • 21. mjesto
  od 121
  u istoj djelatnosti
  TOP
  -
 • 23208. mjesto
  od 133831
  u državi
  TOP
  -

KONCESIJA

Trajanje 2004-02-13 – 2044-02-13

Najzanimljiviji podaci

Pro­sje­čna pla­ća, blo­ka­da, rang, pred­ste­čaj­ni po­stu­pak, do­bit i os­ta­lo — pri­ka­za­ni na na­čin ko­ji svi ra­zu­mi­ju.

Bez novca i pretplate

Je­di­no mje­sto na ko­jem o­vim po­da­ci­ma mo­že­te pri­stu­pi­ti bez nov­ca i pret­pla­te — do­stu­pni su svi­ma.

Sponzorirani pristup

Vingd­om po­treb­nim za pri­stup nag­ra­dit će vas spon­zo­ri. Pri­ja­vi­te se u Vingd i isp­ro­baj­te, vrlo je jed­no­stav­no.