GOD DOO

PODRAVSKA 23, 33000 VIROVITICA

Osnovni podaci

DJELATNOST
(0220Sječa drva
OIB
21223758971
MB
1671073
VELIČINA
Srednje veliki
TEMELJNI KAPITAL
18000
KORISNIK KONCESIJE
false
U PREDSTEČAJNOJ NAGODBI
false

POSLOVANJE

Računi 3
Blokada false

DOBIT

PRIKAŽI PODATKE ZA:

TREND
Prihod 71417143
 • 1. mjesto
  od 92
  u istoj djelatnosti
  TOP
  -
 • 1185. mjesto
  od 116077
  u državi
  TOP
  -
Rashod 65565950
Dobit 4644070
 • 1. mjesto
  od 92
  u istoj djelatnosti
  TOP
  -
 • 919. mjesto
  od 116077
  u državi
  TOP
  -
Imovina 30189359

ZAPOSLENICI

PRIKAŽI PODATKE ZA:

TREND
Broj zaposlenih 20
 • 5. mjesto
  od 92
  u istoj djelatnosti
  TOP
  -
 • 5541. mjesto
  od 116077
  u državi
  TOP
  -
Prosječna neto plaća 5659.35
 • 6. mjesto
  od 92
  u istoj djelatnosti
  TOP
  -
 • 10269. mjesto
  od 116077
  u državi
  TOP
  -

Najzanimljiviji podaci

Pro­sje­čna pla­ća, blo­ka­da, rang, pred­ste­čaj­ni po­stu­pak, do­bit i os­ta­lo — pri­ka­za­ni na na­čin ko­ji svi ra­zu­mi­ju.

Bez novca i pretplate

Je­di­no mje­sto na ko­jem o­vim po­da­ci­ma mo­že­te pri­stu­pi­ti bez nov­ca i pret­pla­te — do­stu­pni su svi­ma.

Sponzorirani pristup

Vingd­om po­treb­nim za pri­stup nag­ra­dit će vas spon­zo­ri. Pri­ja­vi­te se u Vingd i isp­ro­baj­te, vrlo je jed­no­stav­no.