RADLOVAC DD

TRG PLEMENITIH MIHALOVIĆA 12, 33515 ORAHOVICA

Osnovni podaci

DJELATNOST
(0811Vađenje ukrasnoga kamena i kamena za gradnju, vapnenca, gipsa, krede i škriljevca
OIB
19862947689
MB
3037169
VELIČINA
Srednje veliki
TEMELJNI KAPITAL
9023560
KORISNIK KONCESIJE
true
U PREDSTEČAJNOJ NAGODBI
false

POSLOVANJE

Računi 7
Blokada false

DOBIT

PRIKAŽI PODATKE ZA:

TREND
Prihod 72967938
 • 4. mjesto
  od 117
  u istoj djelatnosti
  TOP
  -
 • 1359. mjesto
  od 133548
  u državi
  TOP
  -
Rashod 55345083
Dobit 14409351
 • 3. mjesto
  od 117
  u istoj djelatnosti
  TOP
  -
 • 393. mjesto
  od 133548
  u državi
  TOP
  -
Imovina 94374821

ZAPOSLENICI

PRIKAŽI PODATKE ZA:

TREND
Broj zaposlenih 77
 • 2. mjesto
  od 117
  u istoj djelatnosti
  TOP
  -
 • 1485. mjesto
  od 133548
  u državi
  TOP
  -
Prosječna neto plaća 6022.55
 • 20. mjesto
  od 117
  u istoj djelatnosti
  TOP
  -
 • 13461. mjesto
  od 133548
  u državi
  TOP
  -

KONCESIJA

Trajanje 1993-05-24 – 2037-12-31

KONCESIJA

Trajanje 1994-01-29 – 2027-12-31

KONCESIJA

Trajanje 1995-05-15 – 2058-12-31

KONCESIJA

Trajanje 1996-04-01 – 2052-09-20

KONCESIJA

Trajanje 1997-04-16 – 2027-12-31

KONCESIJA

Trajanje 1998-01-20 – 2058-12-31

KONCESIJA

Trajanje 2002-02-08 – 2022-02-08

KONCESIJA

Trajanje 2007-10-10 – 2020-12-14

KONCESIJA

Trajanje 2007-10-10 – 2023-05-10

KONCESIJA

Trajanje 2014-06-02 – 2044-06-02

Najzanimljiviji podaci

Pro­sje­čna pla­ća, blo­ka­da, rang, pred­ste­čaj­ni po­stu­pak, do­bit i os­ta­lo — pri­ka­za­ni na na­čin ko­ji svi ra­zu­mi­ju.

Bez novca i pretplate

Je­di­no mje­sto na ko­jem o­vim po­da­ci­ma mo­že­te pri­stu­pi­ti bez nov­ca i pret­pla­te — do­stu­pni su svi­ma.

Sponzorirani pristup

Vingd­om po­treb­nim za pri­stup nag­ra­dit će vas spon­zo­ri. Pri­ja­vi­te se u Vingd i isp­ro­baj­te, vrlo je jed­no­stav­no.