CONTORTE d.o.o.

VINKOVAČKA CESTA 21, 33000 VIROVITICA

Osnovni podaci

DJELATNOST
(3109Proizvodnja ostalog namještaja
OIB
16495247007
MB
1987232
VELIČINA
Srednje veliki
TEMELJNI KAPITAL
12720000
KORISNIK KONCESIJE
false
U PREDSTEČAJNOJ NAGODBI
false

POSLOVANJE

Računi 4
Blokada false

DOBIT

PRIKAŽI PODATKE ZA:

TREND
Prihod 147849209
 • 2. mjesto
  od 431
  u istoj djelatnosti
  TOP
  -
 • 664. mjesto
  od 133548
  u državi
  TOP
  -
Rashod 145491254
Dobit 1933523
 • 9. mjesto
  od 431
  u istoj djelatnosti
  TOP
  -
 • 2857. mjesto
  od 133548
  u državi
  TOP
  -
Imovina 62965442

ZAPOSLENICI

PRIKAŽI PODATKE ZA:

TREND
Broj zaposlenih 46
 • 23. mjesto
  od 431
  u istoj djelatnosti
  TOP
  -
 • 2503. mjesto
  od 133548
  u državi
  TOP
  -
Prosječna neto plaća 4473.4
 • 68. mjesto
  od 431
  u istoj djelatnosti
  TOP
  -
 • 30426. mjesto
  od 133548
  u državi
  TOP
  -

Najzanimljiviji podaci

Pro­sje­čna pla­ća, blo­ka­da, rang, pred­ste­čaj­ni po­stu­pak, do­bit i os­ta­lo — pri­ka­za­ni na na­čin ko­ji svi ra­zu­mi­ju.

Bez novca i pretplate

Je­di­no mje­sto na ko­jem o­vim po­da­ci­ma mo­že­te pri­stu­pi­ti bez nov­ca i pret­pla­te — do­stu­pni su svi­ma.

Sponzorirani pristup

Vingd­om po­treb­nim za pri­stup nag­ra­dit će vas spon­zo­ri. Pri­ja­vi­te se u Vingd i isp­ro­baj­te, vrlo je jed­no­stav­no.