Česta pitanja

Za otvaranje odgovora kliknite na pitanje, ili otvorite sve odgovore.

Što je Transparentno.hr?

Transparentno.hr je internetski servis Fine koji omogućava brzu pretragu i jednostavan uvid u opće i financijske podatke poslovnih subjekata koji su obveznici poreza na dobit.

Koji su izvori podataka dostupnih na Transparentno.hr?

Podaci se prikupljaju iz Fininih javnih registara: (a) Registar godišnjih financijskih izvještaja, (b) Jedinstveni registar računa, (c) Registar koncesija, te s web stranice javne objave u postupku predstečajne nagodbe.

Kako često se ažuriraju podaci?

Podaci iz grupe Poslovanje (broj računa i blokada), te podaci o koncesijama i predstečajnim nagodbama ažuriraju se dnevno. Podaci iz grupe Dobit i Zaposlenici ažuriraju se jednom godišnje iz Fininog Registra godišnjih financijskih izvještaja koje su obveznici poreza na dobit dužni dostaviti Fini u svrhu javne objave.

Kako mogu raspolagati podacima s Transparentno.hr?

Podatke objavljene na Transparentno.hr možete koristiti samo za vlastite potrebe i na osobnu odgovornost. Podaci se ne smiju koristiti u komercijalne svrhe na način da ih se ustupa trećim osobama, dalje distribuira ili objavljuje. Mediji mogu prenositi podatke i sadržaj s Transparentno.hr pod uvjetom da se kod priopćavanja javnosti izričito navede izvor – Transparentno.hr

Koji poslovni subjekti su uključeni?

Uključeni su svi poslovni subjekti u Republici Hrvatskoj koji su obveznici poreza na dobit prema Zakonu o porezu na dobit. Detalje o obveznicima i propisima pogledajte na stranicama Porezne uprave.

Kako pretražujem poslovne subjekte?

Poslovni subjekti pretražuju se upisivanjem naziva ili dijela naziva poslovnog subjekta, odnosno OIB-a.

Što su osnovni podaci?

Osnovni podaci sadrže naziv, adresu sjedišta, djelatnost, OIB, matični broj, veličinu, temeljni kapital, oznaku je li poslovni subjekt korisnik koncesije i je li u postupku predstečajne nagodbe.

Što predstavljaju dijelovi Poslovanje, Dobit, Zaposlenici, Koncesije i Predstečajna nagodba?

Navedeni dijelovi su dodatni podaci koji pružaju informacije o financijskoj uspješnosti, blokadi, zaposlenicima, koncesijama i predstečajnoj nagodbi poslovnog subjekta. Uvid u podatke u dijelu Dobit i Zaposlenici, moguć je za posljednjih pet godina.

Kako mogu doći do dodatnih podataka o poslovnom subjektu?

Uvid u dodatne podatke ostvaruje se autorizacijom prava pristupa u iznosu 4 vingda za jedan poslovni subjekt. Pristup podacima za isti subjekt vrijedi 24 sata od trenutka autorizacije.

Zašto za neke subjekte nema podataka o poslovanju, već vidim samo osnovne podatke?

Mogući razlozi: (1) Subjekt nije predao godišnje financijske izvještaje za period koji servis obuhvaća; (2) Subjekt nije obveznik predaje godišnjeg financijskog izvješća; (3) Ne prikazuju se podaci poduzetnika iz financijskog sektora (kreditne unije, društva za osiguranje, leasing društva, društva za upravljanje mirovinskim fondovima i investicijska društva); (4) Subjekt nije registriran, tj. nije postojao u promatranom razdoblju; (5) Subjekt je poslovno neaktivan; (6) Subjekt je sudionik statusne promjene, ili je izgubio pravnu osobnost.

Je li uvid u dodatne podatke moguć i izvan Transparentno.hr?

Da. Uvid u javno dostupne podatke moguć je i preko postojećih javnih registara i upisnika Fine.

Što je vingd?

Vingd je pristupna licenca. Vingdom autorizirate svoje pravo pristupa dodatnim podacima. Za uvid u dodatne podatke poslovnog subjekta potrebno je 4 vingda.

Kako otvoriti Vingd korisnički račun?

Ukoliko već nemate Vingd korisnički račun, Transparentno.hr će ponuditi opciju da ga otvorite na stranici Vingd.com. Besplatan je, otvara se u nekoliko klikova i bez ostavljanja osobnih podataka.

Što je grupa Poslovanje?

U grupi Poslovanje prikazuje se koliko transakcijskih računa (IBAN) ima poslovni subjekt i je li u blokadi.

Što predstavljaju boje kod grupe Poslovanje?

Ukoliko je bilo koji od transakcijskih računa u blokadi, boja je crvena; u suprotnom je zelena. Siva boja javlja se kada subjekt nema transakcijski račun.

Što je grupa Dobit?

U grupi Dobit prikazuje se prihod, rashod, dobit i imovina poslovnog subjekta za odabranu godinu. Subjekt se rangira se u odnosu na ostale u djelatnosti i državi.

Što predstavljaju boje kod grupe Dobit?

Promatra se odabrana godina. Ukoliko je poslovni subjekt osvario dobit veću od 10% prihoda, boja je zelena. Ako je poslovni subjekt poslovao s gubitkom većim od 1% prihoda, boja je crvena. U ostalim slučajevima boja je narančasta.

Što je grupa Zaposlenici?

U grupi Zaposlenici prikazuje se prosječan broj zaposlenih (iskazan na temelju sati rada) i prosječna neto plaća za odabranu godinu. Subjekt se rangira u odnosu na ostale u djelatnosti i državi.

Zašto se ne prikazuje prosječna neto plaća za banke i stambene štedionice?

U godišnjim financijskim izvještajima koje banke predaju u Finu za potrebe javne objave nisu sadržani svi potrebni elementi za izračun prosječne neto plaće. Troškovi za plaće zaposlenika banaka i stambenih štedionica ne iskazuju se u godišnjem financijskom izvještaju, kao što je to slučaj kod poduzetnika iz realnoga sektora.

Što predstavljaju boje kod grupe Zaposlenici?

Promatra se odabrana godina u odnosu na prethodnu. Ukoliko poslovni subjekt zapošljava više od 10% radnika u odnosu na prethodnu godinu, boja je zelena. Ako poslovni subjekt otpušta više od 10% radnika u odnosu na prethodnu godinu, boja je crvena. U ostalim slučajevima boja je narančasta. Siva boja javlja se kada dohvat podataka iz prethodne godine nije moguć.

Što je grupa Koncesija?

Ukoliko je poslovni subjekt koncesionar (primatelj koncesije) prikazana je vrsta i naziv koncesije, datum stupanja na snagu i istek koncesije.

Što je grupa Predstečajna nagodba?

Ukoliko je poslovni subjekt u postupku predstečajne nagodbe, prikazan je njen status, visina prijavljenog duga dužnika, te radi li se o redovnom ili skraćenom postupku.

Što označava status Predstečajne nagodbe?

Status može biti: (1) Prijedlog odbačen – ako nije udovoljeno procesnim pretpostavkama za vođenje postupka predstečajne nagodbe nagodbeno vijeće donosi Rješenje o odbacivanju prijedloga za otvaranje postupka predstečajne nagodbe, te ako kod dužnika postoje stečajni razlozi pokreće se stečaj; (2) Postupak obustavljen – nagodbeno vijeće iz razloga navedenih u zakonu donosi Rješenje o obustavi postupka predstečajne nagodbe, te ako kod dužnika postoje stečajni razlozi pokreće se stečaj; (3) Postupak u tijeku (dopuna prijedloga) – nagodbeno vijeće donosi Zaključak za nadopunu prijedloga kada uz prijedlog za otvaranje postupka nije dostavljena sva dokumentacija za vođenje postupka predstečajne nagodbe; (4) Postupak u tijeku (otvoren postupak) – nakon što dužnik dostavi svu dokumentaciju potrebnu za vođenje postupka, nagodbeno vijeće donosi Rješenje o otvaranju postupka predstečajne nagodbe i Oglas kojim se vjerovnici pozivaju da prijave svoje tražbine u roku 30 dana; (5) Postupak u tijeku (postupak u prekidu) – na prijedlog nadležnog tijela koje vodi postupak utvrđivanja zlouporabe prava prema odredbama Glave VI.a Općeg poreznog zakona, nagodbeno vijeće donosi Rješenje o prekidu postupka predstečajne nagodbe; (6) Postupak u tijeku (postupak nastavljen) – nagodbeno vijeće donosi Rješenje o nastavku postupka predstečajne nagodbe, a koji je bio prekinut radi utvrđivanja zlouporabe prava; (7) Postupak u tijeku (plan prihvaćen) – na ročištu za glasovanje prihvaćen je plan financijskog restrukturiranja te nagodbeno vijeće donosi Rješenje o prihvaćanju plana financijskog restrukturiranja, a nakon izvršnosti tog rješenja dužnik trgovačkom sudu podnosi Prijedlog za sklapanje predstečajne nagodbe; (8) Nagodba sklopljena – nakon što je na trgovačkom sudu sklopljena predstečajna nagodba, trgovački sud Fini dostavlja primjerak sklopljene nagodbe radi objave na web stranici javne objave; (9) Nagodba u izvršenju – nakon sklapanja predstečajne nagodbe dužnik je dužan za svako kalendarsko tromjesečje sastaviti izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja te isto dostaviti Fini radi objave na web stranici javne objave; (10) Nagodba nije sklopljena – pred nadležnim trgovačkim sudom nije došlo do sklapanja predstečajne nagodbe te slijedom toga nagodbeno vijeće donosi Rješenje o obustavi postupka radi nesklapanja predstečajne nagodbe; (11) Odbačen/odbijen prijedlog za sklapanje nagodbe – nakon što je dužnik nadležnom trgovačkom sudu podnio prijedlog za sklapanje nagodbe, trgovački sud je navedeni prijedlog odbacio/odbio te je na web stranici objavljeno Rješenje trgovačkog suda o neprihvaćanju prijedloga za sklapanje predstečajne nagodbe.

Što označava vrsta postupka u predstečajnoj nagodbi?

Skraćeni postupak provodi se kada ukupan iznos obveze naveden u izvješću o financijskom stanju i poslovanju ne prelazi iznos od 2.000.000 kn, a dužnik zapošljava manje od 30 radnika. Redovni postupak provodi se u svim slučajevima kada nisu kumulativno ispunjeni uvjeti za pokretanje skraćenog postupka.

Što označavaju strelice?

Strelica pokazuje trend rasta ili pada u odnosu odabrane godine i prethodne godine. Ako je kunski iznos ili broj zaposlenih veći u odnosu na prethodnu godinu, strelica je prema gore, ako je manji, strelica je prema dolje.

Zašto za određenu godinu nema podataka za grupu Dobit i Zaposlenici?

Mogući razlozi radi kojih se podaci za određenu godinu ne prikazuju za odabrani poslovni subjekt: (a) nisu predani godišnji financijski izvještaji za tu godinu, (b) nije bio registriran, tj. nije postojao u toj godini, (c) poslovno je neaktivan ili se radi o novoosnovanom subjektu, (d) tijekom te godine bio je sudionikom statusne promjene te se gasi, tj. gubi pravnu osobnost radi primjerice pripajanja, spajanja, diobe.

Zašto neki pokazatelji imaju bedž?

Bedž se pojavljuje kada je poslovni subjekt u djelatnosti ili državi po rangu u top 1%, 5% ili 10% po pokazateljima prihoda, dobiti, broja zaposlenika ili prosječne plaće. Bedž se odnosi na odabranu godinu.

Za koliko poslovnih subjekata vrijedi autorizacija pristupa s 4 vingda?

S 4 vingda stječete pristup podacima za jedan poslovni subjekt. Za pristup podacima za svaki sljedeći subjekt autorizirajte se također s 4 vingda.

Ostvario/la sam pristup podacima za jedan poslovni subjekt. Koliko dugo će biti aktivan?

Nakon autorizacije s 4 vingda, uvid u podatke za odnosni poslovni subjekt bit će aktivan sljedećih 24 sata na istom uređaju na kojem ste autorizirali pristup.

Zašto se trebam ponovno autorizirati s 4 vingda iako još nisu protekla 24 sata?

Vjerojatno pokušavate podacima pristupiti s drugog uređaja. Pristup podacima za jedan poslovni subjekt veže se za jedan uređaj (npr. prijenosno, stolno illi tablet računalo, mobilni uređaj) i isti internet preglednik na rok od 24 sata. Internet preglednik treba biti podešen na način da prihvaća kolačiće (cookies) jer je u njima pohranjena informacija o autoriziranom pravu pristupa. Stoga, ukoliko pokušavate pristupiti s drugog uređaja, zatražit će vas autorizaciju s nova 4 vingda.

Kome se mogu obratiti s konkretnim problemom ili pitanjem?

Javite se emailom na info@transparentno.hr. Nastojati ćemo vam odgovoriti u najkraćem roku.

Najzanimljiviji podaci

Pro­sje­čna pla­ća, blo­ka­da, rang, pred­ste­čaj­ni po­stu­pak, do­bit i os­ta­lo — pri­ka­za­ni na na­čin ko­ji svi ra­zu­mi­ju.

Bez novca i pretplate

Je­di­no mje­sto na ko­jem o­vim po­da­ci­ma mo­že­te pri­stu­pi­ti bez nov­ca i pret­pla­te — do­stu­pni su svi­ma.

Sponzorirani pristup

Vingd­om po­treb­nim za pri­stup nag­ra­dit će vas spon­zo­ri. Pri­ja­vi­te se u Vingd i isp­ro­baj­te, vrlo je jed­no­stav­no.