O Transparentno.hr

Zanima vas što se događa s nekom tvrtkom - posluje li s dobiti ili gubitkom, koliko plaća svoje zaposlenike, je li u blokadi? Transparentno.hr je servis koji daje uvid u podatke o poslovanju dioničkih društava, društva s ograničenom odgovornošću, obrta i ostalih poslovnih subjekata obveznika poreza na dobit.

Za korištenje servisa nije potreban novac. Podacima ćete lako pristupiti putem Vingda, virtualne valute koju ćete zaraditi kada pročitate nešto o servisu ili o Fini, a alternativno ga možete i kupiti. Vingd je ovdje kako bi podacima mogli pristupiti svi građani, na način koji sami odaberu.

Drago nam je što vam možemo predstaviti Transparentno.hr, nadamo se da će vam biti koristan. Uslugu kontinuirano unaprjeđujemo, a s vremenom ćemo biti još bolji i brži te uključiti više podataka. Pitajte, predložite, javite nam se na info@transparentno.hr. Najčešća pitanja korisnika objavit ćemo na stranici Česta pitanja.

Transparentno.hr tim

Najzanimljiviji podaci

Pro­sje­čna pla­ća, blo­ka­da, rang, pred­ste­čaj­ni po­stu­pak, do­bit i os­ta­lo — pri­ka­za­ni na na­čin ko­ji svi ra­zu­mi­ju.

Bez novca i pretplate

Je­di­no mje­sto na ko­jem o­vim po­da­ci­ma mo­že­te pri­stu­pi­ti bez nov­ca i pret­pla­te — do­stu­pni su svi­ma.

Sponzorirani pristup

Vingd­om po­treb­nim za pri­stup nag­ra­dit će vas spon­zo­ri. Pri­ja­vi­te se u Vingd i isp­ro­baj­te, vrlo je jed­no­stav­no.